Hrvatski jezični portal

čȇst1

čȇst1 ž 〈I -i/čȇšću〉

Izvedeni oblici
jednina
N čest
G česti
D česti
A čest
V česti
L česti
I češću / česti
množina
N česti
G česti
D čestima
A česti
V česti
L čestima
I čestima
Definicija
arh. dio [na ravne česti na jednake dijelove]
Etimologija
prasl. i stsl. čęstь (rus. čast', češ. čast) ≃ lit. kandu: grizem, v. kusati