Hrvatski jezični portal

cẉg

cẉg m 〈N mn -ovi〉

Definicija
reg.
1. vlak [zagorski cug vlak koji iz Zagreba vozi u Zagorje]
2. šah potez [u dva cuga u dva poteza]
3. pov. vojn. najmanja jedinica (infanterije) u austrougarskoj vojsci s njemačkim službenim jezikom; vod
4. propuh (durhcug), promaha/promaja, tir od arije
5. a. potez, jednokratno povlačenje čega u nekom radu ili poslu, jedno pojedinačno vučenje (npr. ribarske mreže) [iz cuga odjednom, otprve, odmah]; poteg, potez, tir b. gutljaj
Etimologija
njem. Zug