Hrvatski jezični portal

Cẕnō mȏre

Cẕnō mȏre sr 〈G Cȓnōga mȏra〉

Definicija
geogr. dio Sredozemnog mora između I Europe i Male Azije, 453.000 km2, dubine i do 2245 m