Hrvatski jezični portal

cvijȇt

cvijȇt m 〈N mn cvjȅtovi, zb. cvijȇće〉

Izvedeni oblici
jednina
N cvijet
G cvijeta
D cvijetu
A cvijet
V cvijete
L cvijetu
I cvijetom
množina
N cvjetovi
G cvjetova
D cvjetovima
A cvjetove
V cvjetovi
L cvjetovima
I cvjetovima
Definicija
1. bot. dio biljke koji sadržava organe za oplodnju i iz kojeg se razvija plod
2. a. najbolji ili prvi dio čega npr. domaćeg proizvoda (brašna, rakije) b. retor. najbolji, elita [cvijet naroda]
Sintagma
cvijet hrvatskog naroda pov. prema ideološkoj konstrukciji Ante Starčevića bosanski muslimani
Frazeologija
u cvijetu mladosti u najljepše doba života;
život vodenog cvijeta kratak život, kratko trajanje čega
Onomastika
Cvjȅtan (Cvìtan) m. os. ime (narodno), usp. Florijan; isto: Cvȅtimir (Cvjȅtimir) zast.; hip.: Cvíjo, Cvjȅtko (Cvȅtko), (Cvȉtko), Cvjéto (Cvéto), (Cvíto); Cvijȇta (Cvíta) ž. os. ime (narodno)
pr.: Cȅkić (S Hrvatska), Cvénić (230, Valpovo, Slavonija), Cvȅtān (Jastrebarsko), Cvètanić (Donji Miholjac), Cvetánović (160, Banovina), Cvètek (100, Vrbovec), Cvetíčanin (100, Podravska Slatina), Cvétić (190, Jastrebarsko, Turopolje), Cvetínović, Cvȅtko (1200, Zagorje), Cvȅtkov, Cvȅtković (2150, šira okolica Zagreba, I Slavonija), Cvetkòvskī, Cvȅtnić (450, Velika Gorica, Banovina), Cvetójević (240, Dvor, Banovina), Cvȅtovac, Cvȉjān, Cvijánović (1330, Knin, Korenica), Cvijétičanin (Lika, Slunj), Cvijétić (390, Drniš, Podravska Slatina, Banovina), Cvijetínović, Cvijȇtković, Cvijétnić, Cvijétović (Našice), Cvíjić (350, Banovina, Slavonija), Cvȋjović (100, I Slavonija), Cvìtak (190, Pokuplje), Cvìtan (600, Šibenik, Istra), Cvìtanić (240, Brač, sred. Dalmacija), Cvitánović (Cvìtanović) (1120, sred. i J Dalmacija), Cvitànušić (Imotski), Cvȉtāš (130, Garešnica, Banovina), Cvìtešić (Karlovac), Cvitȋčanin (Karlovac), Cvítić (Cvȋtić) (390, Istra, I Slavonija, Metković), Cvȉtko (100, Pazin), Cvȉtkovac (Sinj), Cvȉtković (2190, Otočac, Primorje, Pokuplje), Cvȉtkušić (100, I Slavonija), Cvȋtovac (Duga Resa), Cvȋtović (Brač), Cvjȅtan (100, Knin, Benkovac, pravosl.), Cvjetánović (120, Dubrovnik, Zadar), Cvjetíčanin (400, Zagreb, Karlovac, Slunj), Cvjètić, Cvjetíćanin (280, Korenica, Lika), Cvjetínović (Slavonija), Cvjȅtko (Zagreb), Cvjȅtković (750, Lika, Dubrovnik), Cvjetójević (Požega, Z Slavonija), Cvjȅtović (Dubrovnik, Našice)
Etimologija
prasl. *květъ (rus. cvet, polj. kwiat) ≃ latv. kvitēt: sjati