Hrvatski jezični portal

àkīn1

àkīn1 m 〈G akína〉

Definicija
pjesnik-improvizator; pjevač kod nekih azijskih naroda (npr. u Kazahstanu)
Etimologija
turkm.