Hrvatski jezični portal

dadaìstički

dadaìstički pril.

Definicija
na način dadaista, poput dadaista