Hrvatski jezični portal

dadàist

dadàist m

Izvedeni oblici
jednina
N dadaist
G dadaista
D dadaistu
A dadaista
V dadaiste
L dadaistu
I dadaistom
množina
N dadaisti
G dadaista
D dadaistima
A dadaiste
V dadaisti
L dadaistima
I dadaistima
Definicija
onaj koji pripada dadaizmu, koji stvara u duhu dadaizma