Hrvatski jezični portal

dȁg

dȁg m

Definicija
znak za dekagram