Hrvatski jezični portal

dȁgestānskī

dȁgestānskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N dagestanski
G dagestanskog / dagestanskoga
D dagestanskom / dagestanskome / dagestanskomu
A dagestanskog / dagestanski
V dagestanski
L dagestanskom / dagestanskome / dagestanskomu
I dagestanskim
množina
N dagestanski
G dagestanskih
D dagestanskim / dagestanskima
A dagestanske
V dagestanski
L dagestanskim / dagestanskima
I dagestanskim / dagestanskima
 
srednji rod
jednina
N dagestansko
G dagestanskog / dagestanskoga
D dagestanskom / dagestanskome / dagestanskomu
A dagestansko
V dagestansko
L dagestanskom / dagestanskome / dagestanskomu
I dagestanskim
množina
N dagestanska
G dagestanskih
D dagestanskim / dagestanskima
A dagestanska
V dagestanska
L dagestanskim / dagestanskima
I dagestanskim / dagestanskima
 
ženski rod
jednina
N dagestanska
G dagestanske
D dagestanskoj
A dagestansku
V dagestanska
L dagestanskoj
I dagestanskom
množina
N dagestanske
G dagestanskih
D dagestanskim / dagestanskima
A dagestanske
V dagestanske
L dagestanskim / dagestanskima
I dagestanskim / dagestanskima
Definicija
koji se odnosi na Dagestan i Dagestance
Sintagma
dagestanski jezici lingv. skupina jezika istočnokavkaske (nahsko-dagestanske) porodice, govore se na Kavkazu (npr. lezginski, andski, tabasaranski itd.)