Hrvatski jezični portal

ćȍr

ćȍr prid.indekl.

Definicija
reg.
1. slijep (na oba oka)
2. ćorav (slijep na jedno oko)
Onomastika
pr. (nadimačka): Čórić (700, sred. Dalmacija, Slavonija, Zagora), Čórko (180, Zagorje), Čòrković (140, Sisak, Z Slavonija), Čóro (Dubrovnik), Čórović (Dubrovnik, Vukovar, Rijeka), Ćòrāš (Bukovica), Ćórić (1200, Banovina, Zagora), Ćórko, Ćòrković (350, Banovina, Posavina)
Etimologija
tur. kör (≃ körluk: zaslijepljenost) ← perz. kūr