Hrvatski jezični portal

akròbatski

akròbatski pril.

Definicija
kao akrobat, na način akrobata