Hrvatski jezični portal

črčkàrati

črčkàrati () nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉,

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
črčkarati
 
prezent
jednina
1. črčkaram
2. črčkaraš
3. črčkara
množina
1. črčkaramo
2. črčkarate
3. črčkaraju
 
futur
jednina
1. črčkarat ću
2. črčkarat ćeš
3. črčkarat će
množina
1. črčkarat ćemo
2. črčkarat ćete
3. črčkarat će
 
imperfekt
jednina
1. črčkarah
2. črčkaraše
3. črčkaraše
množina
1. črčkarasmo
2. črčkaraste
3. črčkarahu
 
perfekt
jednina
1. črčkarao sam
2. črčkarao si
3. črčkarao je
množina
1. črčkarali smo
2. črčkarali ste
3. črčkarali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam črčkarao
2. bio si črčkarao
3. bio je črčkarao
množina
1. bili smo črčkarali
2. bili ste črčkarali
3. bili su črčkarali
 
imperativ
jednina
2. črčkaraj
množina
1. črčkarajmo
2. črčkarajte
 
glagolski prilog sadašnji
črčkarajući
 
glagolski pridjev aktivni
črčkarao, črčkarala, črčkaralo
črčkarali, črčkarale, črčkarala