Hrvatski jezični portal

dèkrēt

dèkrēt m 〈G dekréta〉

Izvedeni oblici
jednina
N dekret
G dekreta
D dekretu
A dekret
V dekrete
L dekretu
I dekretom
množina
N dekreti
G dekreta
D dekretima
A dekrete
V dekreti
L dekretima
I dekretima
Definicija
1. pov. a. pismena odluka ili naredba koja ima zakonsku moć b. zakonodavni akt (nekoć u Francuskoj i SSSR-u)
2. admin. rješenje o imenovanju ili otpustu iz službe
Sintagma
Dekret o miru pov. jednostrana izjava nove sovjetske vlast nakon Oktobarske revolucije da se Rusija povlači iz rata;
Dekret o zemlji ekon. pravn. pov. dekret kojim je sovjetska vlast nakon Oktobarske revolucije podijelila veleposjedničku zemlju seljacima
Etimologija
lat. decretum