Hrvatski jezični portal

dekànāt

dekànāt m 〈G dekanáta〉

Izvedeni oblici
jednina
N dekanat
G dekanata
D dekanatu
A dekanat
V dekanate
L dekanatu
I dekanatom
množina
N dekanati
G dekanata
D dekanatima
A dekanate
V dekanati
L dekanatima
I dekanatima
Definicija
1. ured, čast i služba dekana fakulteta [dekanat Pravnog fakulteta]
2. crkv. dio biskupije ili dijeceze, sastoji se od nekoliko župa na čelu s dekanom