Hrvatski jezični portal

dȁmar

dȁmar m

Definicija
reg.
1. živac [rade joj damari ob. kad zaklana kokoš još pokazuje znakove života]
2. žila kucavica, bilo, puls
Etimologija
tur.