Hrvatski jezični portal

dalekòvidnōst

dalekòvidnōst (dalekòvidōst) ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N dalekovidnost
G dalekovidnosti
D dalekovidnosti
A dalekovidnost
V dalekovidnosti
L dalekovidnosti
I dalekovidnošću / dalekovidnosti
množina
N dalekovidnosti
G dalekovidnosti
D dalekovidnostima
A dalekovidnosti
V dalekovidnosti
L dalekovidnostima
I dalekovidnostima
Definicija
1. osobina onoga koji je dalekovidan
2. pat. hipermetropija [staračka dalekovidnost]