Hrvatski jezični portal

dànas

dànas pril.

Definicija
1. ovoga dana, u današnjem danu (prije i poslije trenutka govora) [danas počinje nastava]
2. u ovo vrijeme, u današnje vrijeme, u današnjici [danas teško možeš susresti u gradu poznatoga čovjeka]
3. (Danas) a. književni i kulturno-politički časopis sa snažnom ljevičarskom kritičkom orijentacijom, urednici M. Krleža i M Bogdanović; izlazio u Beogradu 1934, svega 5 brojeva, potom zabranjen b. informativno-politički tjednik u Zagrebu 1982—1992; najznačajnije glasilo reformatorsko-demokratskih ideja i težnji u Hrvatskoj 1980-ih
Sintagma
dan-danas (pojačano zn.) od nekog vremena u prošlosti do danas, čak do danas, do dana današnjega [to se događa i dan-danas]
Frazeologija
danas jesmo, sutra nismo žarg. uvriježeni izraz za prolaznost, kratkoću čovjekova življenja;
danas-sutra u neko neodređeno vrijeme u budućnosti, prije ili poslije, kad-tad, jednoga dana, jednom, nekada
Onomastika
pr.: Dànes (Rijeka)
Etimologija
prasl. *dьnьsь (rus. dnes', češ. dnes), v. dan1