Hrvatski jezični portal

Daguerre

Daguerre (izg. dagȇr), Louis Jacques Mandé (1787—1851),

Definicija
francuski umjetnik i fizičar, izumitelj dagerotipije, v. i diorame, v.