Hrvatski jezični portal

dȁto

dȁto pril.

Definicija
od izdavanja (ob. oznaka u bankarskim i trgovačkim poslovima koja rok za izvršenje nekog posla započinje s trenutkom izdavanja vrijednosnice ili naloga)
Sintagma
dato mjenica mjenica kojoj rok plaćanja teče od dana izdavanja
Etimologija
lat. de dato: od danas