Hrvatski jezični portal

darívati

darívati (što) dv.prez. dàrujēm, pril. sad. dàrujūći/-ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
darivati
 
prezent
jednina
1. darivam
2. darivaš
3. dariva
množina
1. darivamo
2. darivate
3. darivaju
 
futur
jednina
1. darivat ću
2. darivat ćeš
3. darivat će
množina
1. darivat ćemo
2. darivat ćete
3. darivat će
 
imperfekt
jednina
1. darivah
2. darivaše
3. darivaše
množina
1. darivasmo
2. darivaste
3. darivahu
 
aorist
jednina
1. darivah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. darivao sam
2. darivao si
3. darivao je
množina
1. darivali smo
2. darivali ste
3. darivali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam darivao
2. bio si darivao
3. bio je darivao
množina
1. bili smo darivali
2. bili ste darivali
3. bili su darivali
 
imperativ
jednina
2. darivaj
množina
1. darivajmo
2. darivajte
 
glagolski prilog sadašnji
darivajući
 
glagolski prilog prošli
darivavši
 
glagolski pridjev aktivni
darivao, darivala, darivalo
darivali, darivale, darivala
 
glagolski pridjev pasivni
darivan, darivana, darivano
darivani, darivane, darivana
Definicija
dati/davati dar; pokloniti/poklanjati, usp. darovati
Etimologija
✧ vidi dȃr