Hrvatski jezični portal

Dȃrio

Dȃrio (Dȃrije) 〈G -ija〉

Definicija
1. v.
2. (Darije) ime trojice perzijskih kraljeva dinastije Ahemenida (6. st.—4. st. pr. Kr.)
3. I (o.550—486), najmoćniji perzijski kralj, uspješan organizator državne vlasti i velikih građevinskih pothvata; bezuspješan u nekoliko pokušaja da pokori Grčku, poražen na Maratonu 490. pr. Kr.
Onomastika
♦ m. os. ime; Dȃrija ž. os. ime; hip.: Dára, Dàrīnka, Dáša
Etimologija
lat. Darius ← grč. Dareȋos ← stperz. Dārayavahuš: koji drži bogatstvo