Hrvatski jezični portal

ȁktīvno

ȁktīvno pril.

Definicija
zalažući se, živo radeći, marljivo nastojeći, trudeći se; vrijedno, marljivo