Hrvatski jezični portal

Àlāh

Àlāh m 〈G Aláha〉

Izvedeni oblici
jednina
N Alah
G Alaha
D Alahu
A Alaha
V Alaše
L Alahu
I Alahom
Definicija
isl. jedini Bog, stvoritelj svijeta, vječan, nevidljiv, sveprisutan, svemoguć i sveznajući; vlada svijetom kojem se objavljuje preko svojih meleka (anđela) i svojih poslanika (proroka) Adema (Adama), Nuhe (Noe), Ibrahima (Abrahama), Muse (Mojsija), Ise (Isusa) i napokon Muhameda, koji je posljednji i najveći prorok, »pečat proroka«
Sintagma
Alahćerim (Alahkerim) uzv. reg. što Bog da, dat će Bog (utješno);
Alah rahmetile pokoj mu duši;
Alah selamet dobra želja koja se upućuje živome;
Alahu ekber Bog je velik
Etimologija
tur. Allah ← arap. ̕Alla-h ← al: (određeni član) + illa-h: božanstvo