Hrvatski jezični portal

demòkrat

demòkrat m

Izvedeni oblici
jednina
N demokrat
G demokrata
D demokratu
A demokrata
V demokrate
L demokratu
I demokratom
množina
N demokrati
G demokrata
D demokratima
A demokrate
V demokrati
L demokratima
I demokratima
Definicija
pol. sociol.
1. onaj koji je pristaša demokracije
2. onaj koji je član demokratske ili neke slične stranke