Hrvatski jezični portal

demokrácija

demokrácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N demokracija
G demokracije
D demokraciji
A demokraciju
V demokracijo
L demokraciji
I demokracijom
množina
N demokracije
G demokracija
D demokracijama
A demokracije
V demokracije
L demokracijama
I demokracijama
Definicija
1. pov. vladavina slobodnih građana putem predstavnika izabranih direktnim izborima (u antičkoj Grčkoj)
2. pol. (u 20. st.) državno odn. društveno uređenje zasnovano na ustavu i zakonodavstvu koje jamči političke slobode i ravnopravnost svih građana, privatno vlasništvo, slobodnu tržišnu konkurenciju, višestranački politički pluralizam, smjenjivost vlasti putem redovitih slobodnih izbora, autonomnost lokalne samouprave i važnih institucija, punu slobodu i nezavisnost medija, jednakopravnost nacionalnih, vjerskih i drugih zajednica i manjina te trodiobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku
3. sociol. pol. načelo društvene jednakosti i ravnopravnosti pojedinca unutar neke društvene zajednice
Sintagma
ekonomska demokracija pol. ekon. organizirano sudjelovanje radnika i drugih zaposlenih u vlasništvu kako bi bili zainteresiraniji za uspjeh poduzeća;
građanska demokracija pov. društveni poredak zasnovan na političkoj ravnopravnosti pojedinaca;
industrijska demokracija sociol. pol. teorija i praksa suodlučivanja radnika u upravljanju poduzećem;
liberalna demokracija sociol. pol. suvremena doktrina i praksa koja nastoji uvažavati i na pogodan način povezati liberalna načela zaštite pojedinca kao najveće vrijednosti i demokracije kao vladavine većine;
narodna demokracija pov. ideol. totalitarni sustav jednopartijskog komunističkog režima u zemljama pod dominacijom SSSR-a 1945—1989, potpuno iskrivljen, izokrenut prvobitni pojam demokracije
Etimologija
fr. démocratie ← lat. democratia ← grč. ≃ demo-1 + -kracija