Hrvatski jezični portal

dȅlta

dȅlta ž 〈G mn dȇltā〉

Izvedeni oblici
jednina
N delta
G delte
D delti
A deltu
V delto
L delti
I deltom
množina
N delte
G delta / delti
D deltama
A delte
V delte
L deltama
I deltama
Definicija
1. četvrto slovo grčkog alfabeta (veliko slovo u obliku trokuta (∆), asocijativno je, pa se pojavljuje u nazivima proizvoda, aparata, tipova aviona i sl.)
2. pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 4 (četiri)
3. geogr. ušće rijeke koje se grana u više rukavaca [delta Amazone; delta Neretve]
4. mat.x = x2x1, označava promjenu vrijednosti varijable x, usp. derivacija (6)
Sintagma
delta blues (izg. delta blẉz) glazb. jedan od najranijih blues stilova, ruralni blues s delte Mississippija koji su izvodile grupe ili pojedinci uz pratnju gitare (tzv. bottleneck tehnika sviranja);
delta force (izg. delta fȏrs) vojn. eskadrila borbenih aviona s delta krilima;
delta krilo 1. trokutasti oblik krila letjelice (u horizontalnoj projekciji) 2. sport naziv za jedro kojim se jedri niz padinu; zmaj;
delta metal kem. slitina bakra, cinka, željeza i olova, služi za okivanje metalnih površina izloženih hrđi;
delta zračenje fiz. sekundarni elektroni koji se emitiraju kao posljedica djelovanja ionizirajućeg zračenja na materiju, imaju energiju samo oko 103 eV, mogu proizvesti daljnju ionizaciju;
delta zrake fiz., usp. delta zračenje
Etimologija
grč. délta; hebr. dāleth