Hrvatski jezični portal

dȅpozīt

dȅpozīt m

Izvedeni oblici
jednina
N depozit
G depozita
D depozitu
A depozit
V depozite
L depozitu
I depozitom
množina
N depoziti
G depozita
D depozitima
A depozite
V depoziti
L depozitima
I depozitima
Definicija
1. mjesto gdje se što čuva; depo, skladište, spremište
2. stvari, novac i sl., dani na pohranu (ob. u banku)
3. ono što je dano kao djelomično plaćanje unaprijed ili kao zalog [depozit za kredit]; kapara
4. bank. određena svota novca ili vrijednosnih papira povjerenih poslovnoj banci da s njome posluje na određeno vrijeme, uz ugovorom određene uvjete (kamate)
5. pravn. ugovor kojim deponent predaje depozitaru neku imovinu na čuvanje uz obvezu da je u određenom trenutku vrati
Sintagma
depozit vjere kršć. skup istina povjerenih Crkvi; polog vjere