Hrvatski jezični portal

dèreš

dèreš m 〈G mn dȅrēšā〉

Definicija
pov. reg. klupa na kojoj se odvija kazna javnog batinanja, klupa za batinanje
Onomastika
pr.: Dèreš (Podravska Slatina, ← mađ.)
Etimologija
mađ. deres