Hrvatski jezični portal

derivácija

derivácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N derivacija
G derivacije
D derivaciji
A derivaciju
V derivacijo
L derivaciji
I derivacijom
množina
N derivacije
G derivacija
D derivacijama
A derivacije
V derivacije
L derivacijama
I derivacijama
Definicija
1. lingv. izvođenje jedne riječi iz druge, npr.: a. pomoću dometka (sufiksa) [kuća > kućanstvo] b. gubljenjem dometka [rod < roditi]
2. vojn. odstupanje zrna ispaljenog iz cijevi vatrenog oružja od zamišljenog pravca, otklon projektila od crte gibanja
3. odvođenje vode iz korita rijeke
4. pom. zanošenje
5. pravn. prijelaz nekog prava s osobe kojoj je dotad što pripadalo na drugu osobu
6. mat. jedan od temeljnih pojmova matematičke analize, granična vrijednost omjera promjene vrijednosti funkcije i promjene vrijednosti varijable, kada ova teži k 0 (f̕ (x) = lim ∆f (x)/∆x uz ∆x→0), izražava brzinu promjene funkcije u nekoj točki
Sintagma
parcijalna derivacija mat. za funkciju više varijabli definira se tako da se derivacija uzima s obzirom na promjenu vrijednosti samo jedne od varijabli (u oznaci npr. ∂f/x, ∂f/y)
Etimologija
lat. derivatio: odvraćanje, izvođenje ≃ derivare: izvoditi, odvoditi