Hrvatski jezični portal

devíza

devíza ž

Izvedeni oblici
jednina
N deviza
G devize
D devizi
A devizu
V devizo
L devizi
I devizom
množina
N devize
G deviza
D devizama
A devize
V devize
L devizama
I devizama
Definicija
1. a. mudra izreka koja se uzima kao životno pravilo ili orijentacija u raznim prilikama b. krilatica, parola [naša deviza je — pošteno]
2. geslo u heraldici, uz amblem ili grb na zastavama, portalima, medaljama, odlikovanjima i dr.
3. bank. a. ekon. kratkoročno potraživanje koje glasi na stranu valutu (mjenica, ček, telegrafski nalog, potraživanje po tekućem računu u inozemstvu) b. (mn) strana (konvertibilna) valuta
4. u zlatarstvu, punkcija, žig zlatara, njegova marka
Etimologija
fr. devise