Hrvatski jezični portal

dìvovski

dìvovski pril.

Definicija
kao div, na način divova
Etimologija
✧ vidi dȉv