Hrvatski jezični portal

dìvljāčki

dìvljāčki pril.

Definicija
kao divljak, na način divljaka