Hrvatski jezični portal

diùrnāl

diùrnāl m 〈G diurnála〉

Definicija
rel. kat. knjiga koja sadrži dijelove brevijara koji se mole danju