Hrvatski jezični portal

dirȅkt

dirȅkt pril.

Definicija
razg. bez teškoća, bez problema, ne okolišući, slobodno, lako, glat, direktno [idem direkt k njemu]