Hrvatski jezični portal

diòrīt

diòrīt m 〈G dioríta〉

Definicija
min. dubinska eruptivna stijena, tamne boje i zrnate strukture
Etimologija
njem. Diorit fr. diorite ≃ grč. diorízein: razlikovati