Hrvatski jezični portal

dòreći

dòreći (što) svrš.prez. dorèčēm/-eknēm, pril. pr. -ekāvši, prid. trp. dorèčen〉,

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
doreći
 
prezent
jednina
1. doreknem / dorečem
2. dorekneš / dorečeć
3. dorekne / doreče
množina
1. doreknemo / dorečemo
2. doreknete / dorečete
3. doreknu / doreku
 
futur
jednina
1. doreći ću
2. doreći ćeš
3. doreći će
množina
1. doreći ćemo
2. doreći ćete
3. doreći će
 
aorist
jednina
1. dorekoh
2. doreče
3. doreče
množina
1. dorekosmo
2. dorekoste
3. dorekoše
 
perfekt
jednina
1. dorekao sam
2. dorekao si
3. dorekao je
množina
1. dorekli smo
2. dorekli ste
3. dorekli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam dorekao
2. bio si dorekao
3. bio je dorekao
množina
1. bili smo dorekli
2. bili ste dorekli
3. bili su dorekli
 
imperativ
jednina
2. dorekni / doreci
množina
1. doreknimo / dorecimo
2. doreknite / dorecite
 
glagolski prilog prošli
dorekavši
 
glagolski pridjev aktivni
dorekao, dorekla, doreklo
dorekli, dorekle, dorekla
 
glagolski pridjev pasivni
dorečen, dorečena, dorečeno
dorečeni, dorečene, dorečena
Definicija
usp. reći
1. izreći do kraja
2. formulirati, oblikovati u potpunosti neku ideju
Etimologija
✧ do-1 + v. reći