Hrvatski jezični portal

dòbro1 (II)

dòbro1 (II) pril.komp. bȍljē, superl. nȃjbolje〉

Definicija
kako treba; potpuno, pravo, opr. kako ne valja, krivo
Frazeologija
dobro! 1. riječ za odobravanje onoga što se čulo ili onoga što se radi 2. riječ koja zaključuje ono što je sugovornik rekao i želju da se prijeđe na drugu temu (prema tradicionalnim običajima lijepa ophođenja smatra se blažim oblikom prekidanja i ne smatra se uglađenim);
dobro doći (kome) biti koristan;
dobro došli (došao) pozdrav pri dolasku;
dobro proći imati koristi, proći bez teškoća ili gubitaka;
dobro se držati biti u snazi u odmakloj dobi;
svako zlo za neko dobro u svakoj nevolji ima i neke koristi ili pouke, iskustva (u zn. kakvo je)