Hrvatski jezični portal

dodátak

dodátak m 〈G -tka, N mn -áci, G dòdātākā〉

Izvedeni oblici
jednina
N dodatak
G dodatka
D dodatku
A dodatak
V dodatku / dodatče / dodače
L dodatkom
I dodatkom
množina
N dodaci / dodatci
G dodataka
D dodacima / dodatcima
A dodatke
V dodaci / dodatci
L dodacima / dodatcima
I dodacima / dodatcima
Definicija
1. ono što se dodaje kao višak nekoj cjelini ili čemu završenom
2. a. količina novca koja se dodaje uz uobičajena primanja, plaću ili nagradu u novcu b. riječ koja se dodaje drugoj riječi o kojoj ovisi ili čijem skupu pripada [dodatak subjektu]