Hrvatski jezični portal

dȍk1

dȍk1 vezn.

Definicija
označuje istodobnost i vezuje
1. zavisnu vremensku rečenicu s glavnom [dok je čovjek mlad, ne brine o zdravlju]; dočim, za vrijeme, usp. dokle (II)
2. suprotne rečenice [Mi se brinemo za kuću, dok je njemu svejedno]
Etimologija
prasl. *do kъ, v. do (I) + v. k2 (ka)