Hrvatski jezični portal

dòmišljatōst

dòmišljatōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Definicija
osobina onoga koji je domišljat