Hrvatski jezični portal

Domìnika

Domìnika ž

Definicija
geogr. država na najvećem otoku Malih Antila, 751 km2, 73.900 stan., glavni grad Roseau