Hrvatski jezični portal

dolȅnte

dolȅnte pril.

Definicija
glazb. oznaka za interpretaciju kojom se traži bolno, tužno, žalosno izvođenje; dolendo [dolente, con dolori]
Etimologija
tal.