Hrvatski jezični portal

ágo

ágo m 〈V ȃgo!〉

Definicija
hip. od aga
Etimologija
✧ vidi àga