Hrvatski jezični portal

vlȃk

vlȃk m 〈N mn vlȁkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N vlak
G vlaka
D vlaku
A vlak
V vlače
L vlaku
I vlakom
množina
N vlakovi
G vlakova
D vlakovima
A vlakove
V vlakovi
L vlakovima
I vlakovima
Definicija
1. kompozicija od više željezničkih vagona koje vuče lokomotiva [brzi vlak; električni vlak; lokalni vlak; motorni vlak; teretni vlak; putovati vlakom]
2. fiz. sila koja djeluje na jedinicu površine tijela i teži da ga razvuče, opr. tlak
3. rib. jedan potez mreže (koče itd.) u morskom ribolovu; poteg, potega, tir
Etimologija
češ. (≃ v. vući), kalk. prema njem. Zug