Hrvatski jezični portal

brȅme

brȅme sr 〈G -na, N mn bremèna〉

Izvedeni oblici
jednina
N breme
G bremena
D bremenu
A breme
V breme
L bremenu
I bremenom
množina
N bremena
G bremena
D bremenima
A bremena
V bremena
L bremenima
I bremenima
Definicija
1. onoliko tereta koliko se nosi na leđima
2. pren. teret, obveza, teškoća [skinuti breme a. skinuti teret b. pren. riješiti se brige, more]
Frazeologija
(biti) pod bremenom godina u znaku starosti, u teškoćama koje dolaze sa starošću;
ide vrijeme nosi breme godine starosti neumitno dolaze
Etimologija
✧ *bermę (stsl. brěmę, rus. berémja) ← ie. *bherHmen (skr. bhariman-)