Hrvatski jezični portal

vitopériti se

vitopériti se nesvrš.prez. vitòpērīm se, pril. sad. -rēći se, gl. im. -rēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
vitoperiti
 
prezent
jednina
1. vitoperim
2. vitoperiš
3. vitoperi
množina
1. vitoperimo
2. vitoperite
3. vitopere
 
futur
jednina
1. vitoperit ću
2. vitoperit ćeš
3. vitoperit će
množina
1. vitoperit ćemo
2. vitoperit ćete
3. vitoperit će
 
imperfekt
jednina
1. vitoperah
2. vitoperaše
3. vitoperaše
množina
1. vitoperasmo
2. vitoperaste
3. vitoperahu
 
perfekt
jednina
1. vitoperio sam
2. vitoperio si
3. vitoperio je
množina
1. vitoperili smo
2. vitoperili ste
3. vitoperili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam vitoperio
2. bio si vitoperio
3. bio je vitoperio
množina
1. bili smo vitoperili
2. bili ste vitoperili
3. bili su vitoperili
 
imperativ
jednina
2. vitoperi
množina
1. vitoperimo
2. vitoperite
 
glagolski prilog sadašnji
vitopereći
 
glagolski pridjev aktivni
vitoperio, vitoperila, vitoperilo
vitoperili, vitoperile, vitoperila
 
glagolski pridjev pasivni
vitoperen, vitoperena, vitopereno
vitopereni, vitoperene, vitoperena
Definicija
prestajati biti ravan, postajati kriv (o plohi, dasci i sl.)
Etimologija
v. viti + v. periti