Hrvatski jezični portal

vȍžd

vȍžd m 〈N mn vòždovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N vožd
G vožda
D voždu
A vožd
V voždu
L voždu
I voždem
množina
N voždevi
G voždeva
D voždevima
A voždeve
V voždevi
L voždevima
I voždevima
Definicija
1. pov. vođa kao visoki naslov u srpskom ustanku poč. 19. st. [vožd Karađorđe]
2. žarg. pejor. onaj koji nastoji prisvojiti apsolutnu vodeću ulogu
Etimologija
rus.stsl. voždь