Hrvatski jezični portal

vȏz

vȏz m 〈N mn vòzovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N voz
G voza
D vozu
A voz
V vozu
L vozu
I vozom
množina
N vozovi
G vozova
D vozovima
A vozove
V vozovi
L vozovima
I vozovima
Definicija
1. zaprežna kola kao mjera količine tereta [voz žita]
2. srp. vlak (1), v.
Onomastika
pr. (nadimačka i prema zanimanju): Vòzetić (Vinkovci, Zagreb), Vòzila (270, Labin, Rijeka, Istra, Krapina), Vòzlić (Međimurje, Zagreb)
Etimologija
prasl. *vozъ (rus. voz, polj. wóz), prasl. i stsl. voziti (rus. vozít', polj. wozić) ← ie. *weg'h- (lat. vehere, grč. ókhos: kola)