Hrvatski jezični portal

vijȇst

vijȇst ž 〈G -i, I -i/-ȇšću, N mn -i, G vijéstī〉

Izvedeni oblici
jednina
N vijest
G vijesti
D vijesti
A vijest
V vijesti
L vijesti
I viješću / vijesti
množina
N vijesti
G vijesti
D vijestima
A vijesti
V vijesti
L vijestima
I vijestima
Definicija
1. izvještaj o nekom događaju; obavijest, informacija [nema vijesti o potresu]
2. kraća informacija ograničena na činjenice bez komentara koja se prenosi masovnim medijima [novinska vijest]
3. (mn) TV emisija koja prati dnevne događaje [vijesti na, TV; vijesti na radiju]
Etimologija
prasl. i stsl. věstь (rus. vest', češ. zvěst) ≃ vědě: znam ← ie. *weyd-: vidjeti, znati, v. vid, v. vidjeti