Hrvatski jezični portal

vȅzica2

vȅzica2 ž

Izvedeni oblici
jednina
N vezica
G vezice
D vezici
A vezicu
V vezico
L vezici
I vezicom
množina
N vezice
G vezica
D vezicama
A vezice
V vezice
L vezicama
I vezicama